Info skrivelse april 2021

Den digitale skole i Greve

Kære forældre til skolebørn i Greve.

Som I sikkert alle ved, så har vi i Greve Kommune siden 2014 haft en såkaldt 1:1 løsning, hvor alle skolebørn har fået udleveret en iPad eller en Chromebook til skolebrug.

Efter politisk ønske i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2020 ændrer vi nu strategi for de kommende skoleår, og især i udskolingen vil der være en forandring.

I det nedenstående kan I se, hvordan de konkrete ændringer vil se ud efter sommerferien.

6.-10. årgang

De ældste elever i vores skoler opfordres til at medbringe deres egen maskine efter sommerferien – det såkaldte princip ”Bring Your Own Device”. Vi oplever allerede nu, at en del af børnene hellere vil arbejde på egen maskine end på den Chromebook, som vi stiller til rådighed, og det gør ikke nogen forskel i brugen af digitale værktøjer og portaler, da de alle er tilgængelige uanset hvilken type af maskine, som eleven anvender. Man er med andre ord ikke afhængig af, at der skal ligge programmer på den enkelte maskine.

Samtidig med opfordringen til at medbringe egen maskine vil det være sådan, at de, der ikke ønsker det/har mulighed for det, stadig vil kunne få stillet en Chromebook til rådighed af kommunen.

På denne måde sikres det, at alle har lige adgang til at deltage undervisningen, uanset om man foretrækker egen maskine eller en kommunal Chromebook.

I løbet af maj måned vil I forældre og jeres børn blive bedt om at tage stilling til, om I ønsker at anvende egen maskine efter sommerferien. Nærmere detaljer herom følger på AULA.

3.-5. årgang

Her vil alle elever fortsat få stillet en kommunal enhed til rådighed, og det er en Chromebook, som tilbydes.

1.-2. årgang

I 1. og 2. klasse vil vi også til det kommende skoleår kunne tilbyde alle elever en iPad.

0. årgang

Her er der ingen ændring, og det vil sige, at de allermindste elever i det første skoleår ikke får stillet en maskine til rådighed.


Yderligere information

På hjemmesiden www.greveskoler.info vil der i løbet af den kommende tid blive etableret en underside, hvor der vil være mere information omkring den nye organisering af “den digitale skole” i Greve.

Med venlig hilsen

Klaus Øvre Bentsen

Centerchef

Center for Dagtilbud og Skoler