Tilkendegivelse

D. 25.05.21

Kære forældre på 6.-10. årgang.

Som tidligere annonceret, så går vi i Greve Kommune efter sommerferien over til det såkaldte princip ”Bring Your Own Device”, hvor eleverne i 6.-10. klasse opfordres til at medbringe deres egen computer efter sommerferien. Samtidig med opfordringen til at medbringe egen maskine vil det være sådan, at de, der ikke ønsker det/har mulighed for det, stadig vil kunne få stillet en Chromebook til rådighed af kommunen


Derfor har vi brug for at få en forhåndstilkendegivelse fra jer, som kommer ud på AULA

Påtænker I, at jeres barn tager egen enhed med i skole i det kommende skoleår? (Når eleverne starter i skole i august, skal I tage stilling til dette igen)