Fjernundervisning

Tips og Tricks

Husk, at CFU har gode digitale lærermidler tilgængelige

Eksempel på hvordan man kan arbejde med grupperum på google Meet

Skoletube har lavet en hel side med "Sådan brug er I skoletube i online undervisning"

Skoletubeguide har forløb, som eleverne kan arbejde med, understøttet med video

Meebook tilbyder webinare omkring hvordan man bruger Meebook til fjernundervisning, link

Viden om

Tips til undervisning gennem læringsplatform og digitale læremidler

  1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver de skal løse og hvordan.

  2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan f.eks. gøres via en lyd- eller skærmoptagelse

  3. Det kan også være en fordel at udvikle materiale til forældrene, f.eks. i form af introduktioner, der forklarer, hvilke aktiviteter børnene forventes at gennemføre og i hvilken rækkefølge.

  4. Følg med i elevernes aktivitet i læringsplatformen/de digitale læremidler og tag kontakt til elever (og forældre), der har svært ved at komme i gang eller går i stå.

  5. Hvis der arbejdes asynkront, kan skolen tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til læreren.

(Kilde: Uvm.dk)

Didaktik og pædagogik ift. fjernundervisning

PaedagogiskGreb.pdf