Forælder - Udlevering af Unilogin.pdf
Forælder - Tildel ny adgangskode.pdf

ELEVERS FRAVÆR FRA UNDERVISNINGEN

Klik her for at læse mere om SYGEMELDING,
EKSTRAORDINÆR FRIHED
og ULOVLIGT FRAVÆR

Det er vigtigt, at elever møder frem til undervisningen. Mange undersøgelser peger på, at fravær fra undervisningen fører til dårlige skoleresultater, svagere forudsætninger for at kunne fortsætte i ungdomsuddannelserne og dermed ikke samme muligheder i voksenlivet som for andre unge mennesker. På alle skoler bliver der gjort et stort arbejde for at opnå stabil skolegang for alle elever. I den sammenhæng er registreringen af fravær et vigtigt redskab til at rette fokus mod de elever, hvor der er behov for indsats og støtte.


Forældre og Meebook:

klikguide_meebook_forældre_20180819.pdf

Diverse link: