Dansk

Læsning

Læs løs Frilæsningsportal med tilhørende opgaver til Dansk

Superbog frilæsningsportal

Ereolen GO lån E-bøger på biblioteket.

Atalant BIB, har lavet små E-Fagbøger, som er gratis tilgængelige

Se hvordan man kan arbejde med Milton og de 17 Verdensmål www.miltonatw.dk

Victoria og Verdensmålene www.victoriaogverdensmaalene.dk

Hr. Skæg i Indonesien www.skaegiskolen.dk

Book Bites, har lavet en digital læselog, hvor eleverne der hjemme kan registere hvor meget de læser.

Fem greb til læs lyst

femgrebtillaeselyst.pdf

På Lege med IT's hjemmeside under materialer til dansk og arbejdet med FN verdensmål